Studier

På jobbet har jag ingen fast bokning vilken kund jag ska jobba med. Det är både bra och lite besvärligt samtidigt. Jag får olika uppgifter vartefter och det kan då vara hopp mellan olika kunder. Sedan är det luckor och…