2018-10-12 Abby äter hö

Abby har kommit gång igen. Hon äter hö och dricker. Vi har inte ännu sett något resultat i andra ändan. Det är svårt att se vad som tillhört vem när vi har tre kaniner.
Vi fortsätter med tvångsmatningen och medicineringen tills hon producerat bevis för att förstoppningen är borta. Dessutom äter hon bara en bråkdel av vad hon brukar.

Vi gick en pokemonpromenad 5,2 Km 1.08.41 tim.

Team Fakta