Nytt projekt

Jag har kommit igång ordentligt på det tredje projektet. En ny Magento 2.2.5 site med en ny typ av integrationssystem.

Jag började planeringen för mer än ett år sedan. Större uppdatering av planeringen och presentation i början av året. Projektstart. Planeringen var så detaljerad att vi kunde bryta ned projektet i ett enda möte på sju timmar. Drygt ett hundra uppgifter som senare ska få underuppgifter.

I planeringen ingår mjuka saker som hur vi ska kommunicera. Vilket språk (engelska). Hur vi dokumenterar. Definition of done. Och mycket annat. Vi har också en mycket kunnig och erfaren beställare.

Vi har vattentäta skott mellan olika delar i projektet och kan ha olika grupper som levererar sin del.

Saker kommer att hända. Det värsta för min del är om jag slits till andra projekt. Det är oerhört påfrestande att stanna av och komma upp i hastighet på något helt annat en halvtimma för att sedan stanna av igen och komma upp i hastighet på något nytt. Har jag då flera som drar i mig med olika saker då är jag konstant avstannad och får ingenting gjort trots maximal ansträngning.

Hade jag vetat att jag inte skulle bli sönderdragen, då hade jag sett fram emot det här projektet. Nu är jag bara rädd inför nästa gång jag hamnar i limbo med hjärnan och det börjar sticka i läpparna.

Team Fakta