Kedjan av problem

Ibland går inget smidigt. Innan man kan lösa första problemet så måste man lösa en kedja av problem för att komma i mål. Den hurtige (som inte själv behöver lösa problemen) påstår nog att man ska se problemen som utmaningar. När jag löser problem på jobbet så försöker jag se om det verkligen är värt att lösa problemet, eller om problemets frågeställning är fel. Poängen är att i framtiden slippa få samma problem igen.

Ofta får man en begränsad tid att lösa just det här problemet på snabbast möjliga sätt. Jag ser det som slöseri med kraft entusiasm och tid eftersom samma problem kan poppa upp igen oändligt många gånger.

De två senaste veckorna har jag jobbat med att skapa programkod som inte ska laga den felaktiga koden utan istället städa undan de felaktigheter som uppkommer löpande. Det är en dialyssituation.

Team Fakta