Konsultat

Idag har jag konsultat och löst ett problem som orsakades av en kombination av olika saker. Systemen är så komplexa numera att det tar timmar att återskapa problem, hitta spår och samband, ta fram en lista på åtgärder, testa och utföra. Det är då frestande att kapa hörn. En del hävdar att man med tiden får en känsla för vilka hörn man kan kapa. Så är det, men viktigare är att automatisera och förenkla så man inte hamnar i svårbedömda situationer.

Jag jobbade bara 6 timmar idag. Tänker försöka kapa lite på övertidsbanken den här veckan. Det går inte att jobba och jobba, då blir livet bara en låg att-göra-lista där man prickar av en punkt och skyndar till nästa.

Team Fakta