Jobbat lagom mycket

Idag har jag jobbat vidare med ett projekt som vi lägger mycket resurser på. Jag har hand designen av integrationerna och vi har skapat en hel del ny programvara i Magento 2.1 som vi nu trimmar in.

Det är kul att tänka ut nya koncept och sedan förverkliga dem. Jag gillar dessutom att dokumentera, det är en förutsättning för att ny programvara ska kunna få spridning och användas av andra.

Team Fakta