HeiaHeia

På jobbet använder vi heiaheia.com för att inspirera varandra att röra på oss mer.
Där går det att skriva in träningsdata men även ladda upp data från Polar, Fitbit, Microsoft Health, Beddit. Men det går inte att utbyta data med Garmin Connect.
Givetvis har heiaheia ett öppet API.

På min tekniksite passar jag på att ge en känga till Garmin Connect, att de har ett stängt API som spärrar in ”dina” data och inte möjliggör extratjänster.
Instagram, Twitter, med flera, har de ett öppet API? Så klart de har. Alla inser värdet att ha ett API som alla kan använda – alla utom Garmin connect.

Team Fakta