Free software

Idag efter jobbet var jag på Stockholms Univesitet i Aula Magna och lyssnade på Richard Stallman när han pratar om fri mjukvara. Fri som i frihet, inte fri som i gratis.

Han tog upp många olika ämnen inom frihet. En del saker kan jag hålla med om och andra tror jag inte kommer att fungera i praktiken. En viktig punkt är ekonomi. Om man lägger ned tusentals timmar på ett program och säljer en kopia som alla får kopiera fritt, hur ska man kunna leva på sitt arbete?

Web services var inte heller bra enligt R.Stallman. Jag förstår hur han tänker om det, och jag håller med så länge jag är en konsument och inte en producent.
Som incitament att få betalt så är web services väldigt bra eftersom de inte kan kopieras rakt av.

Den smarta telefon som många av oss bär med oss. Jag ser den som en tjänst som är knuten till ett företag. Det företaget äger och styr tjänsten (telefonen) som de vill. Samma sak är det med datorer som kör Windows eller OSX (Mac). Allt som finns på datorn tillhör det företag som operativsystemet kommer ifrån. Samma sak med webtjänster, företaget äger all data som du kanske tror är din bara för att du la den på deras datorer. (Facebook, Dropbox).

Det var en enastående fin lokal och en kul upplevelse.

Team Fakta