Certifiering

minnetDet gick inte att klara frågorna denna gång heller. Jag fick till och med en lägre poäng än förra gången jag tog Magentocertifieringen.

Ämnet är inte svårt men det är många saker man ska kunna utantill. Frågorna är formulerade på ett sätt som gör att man ska bli osäker på saker man jobbar med varje dag. Jag kommer aldrig att memorera namnen på alla hundratals klasser i Magento för att kunna svara på vilken av följande klassnamn som inte finns i Magento.

När jag lär mig saker fokuserar jag på vad som kan göras med kunskaperna, och jag testar det jag lärt mig. Sedan glömmer jag snabbt detaljerna. Jag försöker inte ens minnas det.

Jag får ofta kolla upp detaljerna på tex php kommandon. Har oftast kunskap om att en funktion finns men behöver kolla upp vad den heter och vilka parametrer den behöver. Allt detta kollande gör att jag sällan antar något. Min kod kör ofta bra på första körningen.
Det här sättet att lära sig gör det lätt att tex lära sig nya programspråk och lätt att kasta kunskaper där utvecklingen sprungit ifrån dem. Tex Turbo Pascal, Ada, Asp.

När jag var yngre hade jag en annan metod för inlärning. Jag memorerade allt jag ville kunna. Metoden går ut på att först hitta en väldigt bra orsak till varför jag ska memorera detta. Sedan metodiskt bygga upp en ställning och fästa alla kunskaper på den för att skapa ett stort sammanhang. Jag minns fortfarande minnesadresser i gamla datorsystem, jag kan inte glömma gamla telefonnummer, anknytningsnummer på sedan länge nedmonterade telefonväxlar, gamla bytta lösenord och annat skräp som egentligen har en begränsad livslängd.

Den metoden använde jag till den dagen då jag 29 år gammal gick in i den stora mentala kraschen. Jag hade fyllt långtidsminnet med så mycket så snabbt att korttidsminnet nästan inte fungerade längre.

Det tog år att städa bort det värsta från långtidsminnet och gamla minnen gick förlorade. Korttidsminnet är bättre nu men jag skyddar det stenhårt och kräver alltid skriftlig information.
Den här processen gjorde ont. I början kände jag mig värdelös som inte kunde memorera saker på samma enkla sätt som jag gjort tidigare. Sedan accepterade jag situationen och utvecklade den metod jag använder idag.

Team Fakta