Fiskbajs

Idag har vi gjort nytta. Handlat osmosvatten till saltvattenakvariet och fem hungriga turbosniglar.
Vi har gjort vattenbyte med en tredjedel i saltvattenakvariet och slamsugit botten. Gäller att lokalisera alla sandlevande djur först.
Gjort rent från alger och minskat tiden det är ljust i akvariet för att dra ned på algbildningen.
Gjort rent filtren igen och skummat vattnet. Man skummar för att få bort lösa partiklar och urinämnen. Skummaren är inbyggd i reningsanläggningen i akvariet men ska bara köras när den behövs.
Vi har satt upp en webbkamera så det går att titta på akvariet, se hur invånarna mår och höra hur pumparna jobbar. Sedan tidigare får vi statistik på vattenkvalitén via internet.

Team Fakta